INTRODUCTIE

De bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens die wij verwerken of controleren is voor ons belangrijk. Onderhavig Privacybeleid informeert u over de gang van zaken met betrekking tot de interacties die u met ons heeft op internet, via de telefoon en wanneer u ons op lokatie bezoekt.

Leest u dit Privacybeleid alstublieft zorgvuldig door en bekijk de pagina af en toe opnieuw om te zien of er zaken zijn gewijzigd. Wij behouden ons namelijk het recht voor om dit Privacybeleid op enig moment zonder aankondiging te wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze plek te plaatsen. Eventueel gewijzigde voorwaarden worden automatisch van kracht op de datum die is vermeld in het gepubliceerde Privacybeleid, tenzij anders aangegeven.

WEBSITES DIE ONDER DIT PRIVACYBELEID VALLEN

Onderhavig Privacybeleid is van toepassing op al onze websites en domeinen (gezamenlijk 'onze Websites'). Onze Websites kunnen koppelingen hebben naar websites van derde partijen om u beter van dienst te zijn en meer informatie te kunnen bieden. Als u op deze koppelingen klikt, verlaat u onze Websites. Wij hebben geen controle over deze websites of over hun privacybeleid, dat kan afwijken van onderhavig privacybeleid. Onderhavig Privacybeleid is niet van toepassing op persoonlijke gegevens die u deelt met derde partijen, ook al loopt dat via koppelingen op onze Websites. Wij volgen of controleren de gegevens die door dergelijke websites worden verzameld of het privacybeleid van derde partijen niet en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid of de inhoud van hun websites.

SOORTEN GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

In onderhavig beleid betekent 'persoonlijke informatie' of 'persoonlijke gegevens' informatie over een identificeerbare persoon die onderworpen is aan bescherming volgens de wet in het rechtsgebied waarin u woont. In sommige rechtsgebieden worden contactgegevens van bedrijven niet opgenomen in 'persoonlijke informatie' of 'persoonlijke gegevens'.

Onze Websites kunnen op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden informatie verzamelen. Als u ervoor kiest contact te zoeken met ons via onze Websites, dan wordt u gevraagd om contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) in te vullen. Wij gebruiken deze gegevens op grond van onze rechtmatige zakelijke belangen om contact met u op te nemen over onze diensten.

De Websites kunnen eventueel automatisch technische gegevens verzamelen over uw bezoek (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot browsertype, internetprovider, soort platform, internet protocol (IP)-adressen, verwijzende pagina/pagina's van waarop u de website verlaat, besturingssysteem, datum/tijd van bezoek). We verzamelen deze gegevens eventueel voor rapportage over onze Websites, om trends te analyseren, problemen met onze server op te lossen en onze Websites te (laten) beheren, de bewegingen en het gebruik van gebruikers te volgen en algemene demografische gegevens te verzamelen.

Als we telefonisch contact met u hebben, dan bestaat de kans dat u tijdens het gesprek persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Als u ons op onze lokatie(s) bezoekt, kan het zijn dat wij met cameratoezicht beelden van u opnemen op ons videobewakingssysteem.

WAT WE DOEN MET DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

U kunt via onze Websites informatie aanvragen of u aanmelden voor marketing- of ander materiaal. Als u een product of dienst bij ons afneemt, vragen wij u om bepaalde gegevens die zullen worden gebruikt voor de uitvoering van het contract. U moet uw contactgegevens (zoals naam, e-mailadres en afleveradres) en financiële gegevens (zoals creditcardnummer, factuuradres en vervaldatum) in dat geval bij ons aangeven. Financiële gegevens die wij van u verzamelen worden alleen gebruikt om de kosten van de producten en diensten die u heeft besteld bij u in rekening te brengen.

Als we uw creditcardgegevens verzamelen, gebruiken we deze gegevens alleen om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen. Creditcardgegevens en andere soortgelijke gevoelige persoonlijke gegevens worden door ons voor geen enkel ander doel gebruikt zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We bewaren uw creditcardgegevens niet na het verwerken van een betaling, tenzij u ons toestemming geeft om uw creditcardgegevens te bewaren voor toekomstige aankopen.

Wij kunnen mogelijk verplicht worden om informatie te delen met derde partijen als gevolg van toepasselijke wetgeving. Wij kunnen bijvoorbeeld mogelijk worden verplicht om informatie vrij te geven als gevolg van een gerechtelijk bevel, dagvaarding of bevelschrift. Daarnaast kunnen we, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, vrijwillig informatie verstrekken om te helpen bij een wetshandhavingsonderzoek of als de openbaarmaking noodzakelijk is om onze systemen, ons bedrijf of de rechten van anderen te beschermen.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Wij reageren op al uw eventuele vragen en leveren de diensten die u vraagt. Wij communiceren met u via e-mail of telefoon en wij zullen er alles aan doen om rekening te houden met uw voorkeuren. Wij geven uw e-mailadres nooit door aan onze zakelijke partners.

DIGITALE MARKERS

We kunnen eventueel via onze dienstverleners automatisch gegevens laten verzamelen door het gebruik van cookies en andere digitale markers. Cookies en digitale markers zijn kleine computerbestanden die kunnen worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of ingebed in onze webpagina's en ons in staat stellen om u te identificeren en uw bezoek op de Website te volgen. We kunnen de diensten van derde partijen gebruiken om persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken door namens ons cookies en andere digitale markers te gebruiken. U kunt cookies op uw computer uitschakelen door de instellingen in het menu voor voorkeuren of opties in uw browser te wijzigen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van de Website niet toegankelijk zijn.

PRIVACY VAN KINDEREN

Wij verzamelen niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar en onze websites zijn niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar.

TOEGANG TOT EN NAUWKEURIGHEID VAN UW GEGEVENS EN UW ANDERE RECHTEN

In sommige rechtsgebieden, met name in het Verenigd Koninkrijk en de EER, hebt u onder bepaalde omstandigheden de volgende rechten: recht op inzage; recht op rectificatie en aanvulling; recht op vergetelheid; recht op beperking van de verwerking; recht op dataportabiliteit; en het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek persoonlijke gegevens over een andere persoon zou onthullen of inbreuk zou maken op de privacyrechten van anderen, of als u ons vraagt om gegevens te verwijderen waarvan wij wettelijk verplicht zijn om te bewaren of verzamelen wegens dwingende rechtmatige belangen. Neem contact op met admin@hocacapital.com om een van deze rechten uit te oefenen. Als u nog onopgeloste vragen heeft, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit waar u woont, werkt of waarvan u denkt dat er sprake is van een schending.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

We kunnen de veiligheid van onze servers niet garanderen of waarborgen. Ook kunnen wij niet garanderen dat gegevens die u invult op onze Website niet worden onderschept terwijl ze worden verstuurd via internet. Wij volgen de algemeen geaccepteerde technische standaarden voor het beschermen van persoonlijke gegevens die naar ons worden verstuurd, zowel tijdens verzending als nadat we de gegevens hebben ontvangen. Wanneer we persoonlijke gegevens verwerken voor marketingdoeleinden of met uw toestemming, verwerken we de gegevens totdat u ons vraagt om te stoppen en voor een korte periode erna (zodat we uw verzoeken kunnen implementeren). Wanneer wij persoonlijke gegevens verwerken in verband met het uitvoeren van een contract of het verlenen van een service, bewaren wij de gegevens 6 jaar (behalve financiële gegevens die we 10 jaar bewaren) na uw laatste interactie met ons.

ZAKELIJKE TRANSITIES

In het geval we een zakelijke transitie ondergaan, zoals een fusie, overname door een ander bedrijf of verkoop van alle of een deel van onze bezittingen, dan zullen uw unieke persoonlijke gegevens waarschijnlijk deel uitmaken van de bezittingen die worden overgedragen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Als u ervoor kiest onze Websites te bezoeken, dan is uw bezoek en enig geschil over privacy onderhevig aan dit Privacybeleid en onze Algemene voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, disclaimers met betrekking tot garantie, beperkingen van wettelijke aansprakelijkheid en arbitrage van geschillen. Als u vragen heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar admin@hocacapital.com.